Згода на обробку персональних даних

Ця угода про обробку персональних даних розроблена відповідно до законодавства України.

Усі особи, що заповнили відомості, що становлять персональні дані на даному сайті, а також розмістили іншу інформацію зазначеними діями, підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору обробки персональних даних.

Під персональними даними Громадянина розуміється нижченаведена інформація:
загальна інформація (ім’я, прізвище, адреса електронної пошти та телефон); відвідувачі сайту надсилають свої персональні дані для отримання доступу до безкоштовних матеріалів, для отримання інформаційних листів про пропозиції компанії, в тому числі про пропозиції третіх сторін.

Громадянин, приймаючи цю Угоду, висловлює свою зацікавленість та повну згоду, що обробка їх персональних даних може включати такі дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, знищення.

Громадянин гарантує: інформація, надана їм, є повною, точною та достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Громадянина щодо себе особисто.